Monitoring & Quickscan

Monitoring

W-Care hecht veel belang aan een goede en duidelijke opvolging van dossiers. Zo verzekeren we je van een professionele en betrouwbare aanpak van dienstverlening.

W-Care beheert alle informatie centraal en zorgt ervoor dat die altijd toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Verder zorgt het bijhouden en opvolgen van informatie voor een optimaal beheer van gebouwen en kunnen de beleidsmakers constant een perfect overzicht behouden.

Naast statische informatie heeft de klant zicht op zijn energieverbruik en de status van klachten en storingen. Dit gebeurt via een centraal beheerd systeem waar je al je vragen en opmerkingen kwijt kunt en waar je het verloop van verschillende processen kan opvolgen.

Zo garandeert W-Care een open en duidelijke communicatie.

Quickscan

Eigendommen in beheer van W-Care krijgen in het eerste stadium een conditiemeting aan de hand van een quickscan. Een conditiemeting is een instrument dat dient voor het objectief en uniform meten van fysieke kwaliteiten van bouwdelen, gebouw gebonden installaties en gebouwen.

Op basis van de resultaten van die meting kan W-Care sturing geven aan het totale onderhoudsbeheer. In samenwerking met de beleidsmakers zal vervolgens een onderbouwd beleid voor lange termijn worden uitgestippeld. Daarbij wordt een onderhoudsniveau bepaald voor de onderdelen die binnen het budget vallen.

De conditiemeting of quickscan gebeurt volgens de norm NEN 2767, waartoe het W-Care personeel is opgeleid.