Technisch onderhoud

W-Care zorgt voor een doorgedreven, proactief, preventief en correct onderhoudsplan voor de meest voorkomende technische installaties.

Een defecte installatie leidt vaak tot frustraties en bezorgt gebruikers veel ongemak. Daarom biedt W-Care een proactief beleid aan. Het doel daarvan is de installatie optimaal te onderhouden en zo de levensduur ervan te verlengen. Zo worden eventuele storingen tot een minimum beperkt. Daarbij hanteren we steevast het motto beter voorkomen dan genezen.

Maar onderhoud stopt niet met het op punt houden van de installaties. W-Care gaat verder: de installatie wordt onderzocht en indien optimalisatie mogelijk is, word je daarvan op de hoogte gesteld.

Met de nodige knowhow kijken we met een 360° invalshoek naar je installatie. Zo wegen we de huidige kost af en gaan we na welke oplossing een gestaafde optimalisatie kan opbrengen.