Wat betekent 5G voor de bouwsector?

Prev Next

Business Contact, het magazine van de Federale Verzekering, heeft het over 5G en wat het betekent voor de bouwsector. Onder meer onze directeur innovatie Alexander Laquiere komt aan het woord: “We zijn al volop aan het experimenteren met de mogelijkheden.”

‘Wat betekent de komst van 5G voor de bouwsector?’. Met die vraag opent Business Contact. De vijfde generatie in mobiele netwerken zal - kort samengevat – een héél snel internet mogelijk maken, in de praktijk tot wel 20 gigabit per seconde. Ook de capaciteit van het netwerk is veel groter. Dat betekent een betere dekking én een beter bereik. Bovendien zal er met 5G veel meer data kunnen verzonden worden tussen apparaten onderling. Een grote (r)evolutie breekt aan…

Inspecties vanop afstand

Ook in de bouw blijft de komst van 5G niet onopgemerkt. Dit nieuwe mobiele netwerk zal op heel wat vlakken een impact hebben. Een eerste toepassing situeert zich in het toezicht. De technologie laat toe om een drone over een werf te laten vliegen en grote hoeveelheden gedetailleerde informatie pijlsnel door te sturen naar een controlekamer, waar ze met artificiële intelligentie geanalyseerd worden. Detecteert die een probleem, dan wordt een alarmcentrale ingeschakeld.

Dit geldt onder meer voor het melden van gevaarlijke situaties, voor het signaleren van werknemers die hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen of voor het vastleggen en signaleren van indringers op de werf. “De komst van 5G biedt ons heel wat mogelijkheden”, beaamt Alexander Laquiere. “5G kan bovendien worden gebruikt voor kwaliteitsbewaking. De beelden die we met een drone maken, laten zien of alles overeenstemt met het BIM-model. Zo kunnen we onder meer vaststellen of alle kolommen op de goede plaats staan.”

Bouwmachines koppelen aan het internet

Ook kan een projectleider bij problemen ter plaatse de ontwerpers om verduidelijking vragen. Via projecties kan hij eveneens zien waar cruciale leidingen liggen. Voorts laat 5G toe om bouwmachines aan het internet te koppelen. Ze krijgen een sensor, die via het web waarschuwt dat een onderhoudsbeurt nodig is.

Laquiere ziet ook mogelijkheden om materiaal beter te volgen: “Wij weten op elk moment waar alle gerief - gaande van een boormachine tot een bulldozer - zich bevindt. Vroeger waren we al snel het overzicht kwijt van zodra iets zich uit de buurt van de ontvanger bevond. En de toepassingen blijven maar komen, want voor onze wegenbouw kunnen we een scan van de buurt maken vooraleer we starten om te controleren of er muren en opritten zijn die scheuren vertonen. Vroeger moesten we daar een fotograaf voor op pad sturen die van pand naar pand trok.”

Ook interacties tussen mens en machine, zogenaamde cobots, worden mogelijk. De machine kan dan de zware en repetitieve taken voor zijn rekening nemen. Denk maar aan het verlijmen van grote stenen. Via sensoren verloopt alles veilig. Maar ook autonoom werkende voertuigen zullen hun intrede doen, bijvoorbeeld bij grote infrastructuurwerken met veel grondverzet.

Bron: Business Contact, herfst/winter 2021

 

19 October, 2021 - 11:30