WTCB-cluster ‘Smart Buildings in Use’ zit op koers

Prev Next

9 maanden na zijn start maakt ‘Smart Building in Use’ de eerste balans op. De cluster zoekt samen met bedrijven innovatieve oplossingen om het onderhoud en beheer van gebouwen te digitaliseren. Aan het woord is Jan Buelens, hoofd van de cluster en manager van W-Care.

Gebouwen moeten vandaag maximaal comfort én functionaliteit bieden. De technologische (r)evolutie maakt het mogelijk om deze verwachtingen in te lossen. Keerzijde van de medaille is dat het beheer en het onderhoud heel wat complexer worden. Een uitdaging die kan worden opgevangen met … technologie. De bouwsector heeft dus enkel maar te winnen bij technologische vooruitgang. Waar de voordelen precies liggen, probeert de WTCB-cluster ‘Smart Buildings in Use’ te achterhalen.

Voorzitter Jan Buelens: “De laatste jaren manifesteert zich een nieuwe trend in de bouw die de actoren noodzaakt om projecten op een totaal andere manier te benaderen: DBFM of Design, Build, Finance en Maintenance. Het komt erop neer dat architect, bouwheer en (hoofd)aannemer(s) van meet af aan samen rond de tafel zitten om het beste concept binnen een vastgelegd budget uit te werken. Bovendien blijft de (hoofd)aannemer(s) gedurende een lange periode verantwoordelijk voor het volledige of gedeeltelijke onderhoud van het gebouw. Deze trend moeten we situeren in een tijdsgeest waar de verwachtingen van een gebouw op het vlak van comfort, functionaliteit en afwerking alleen maar toenemen. Met DBFM eindigt een bouwproject dus niet meer bij de oplevering. En dat is een grote oogopener. Meer dan vroeger moet vanuit een langetermijnvisie worden gebouwd, met kwaliteitsvolle materialen, systemen en afwerkingen. Om aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen, dienen bovendien heel wat technologische snufjes te worden geïntegreerd. Daarnaast moet vanaf het begin worden nagedacht over manieren om het onderhoud op termijn efficiënt te organiseren.”

Wat de grote uitdagingen van de cluster zijn, welke acties de voorbije maanden werden ondernomen en wat er nog op stapel staat, lees je in het volledige interview.

www.smartbuildingsinuse.be

Lees ook: W-Care neemt prominente rol op binnen nieuwe VLAIO-cluster

 

17 Décembre, 2019 - 11:30

Chez WILLEMEN GROEP, nous attachons une grande importance à la qualité du service et à la satisfaction de nos clients. C’est pourquoi ces derniers peuvent faire appel à W-CARE.