W-Care

Diensten

Technisch onderhoud

Verzeker jezelf van een langere levensduur van je technisch materieel

Een defecte installatie zorgt voor ongemakken en leidt vaak tot frustraties. Daarom is de aanpak van W-Care proactief, waardoor eventuele storingen tot een minimum worden beperkt. Bovendien hebben installaties die optimaal onderhouden zijn, gewoon ook een langere levensduur. W-Care zorgt met andere woorden voor een doorgedreven, preventief en planmatig onderhoud voor de meest voorkomende technische installaties. Ons motto? Beter voorkomen dan genezen.

Maar W-Care beperkt zich niet tot het louter op punt houden van installaties. We kijken vanuit onze knowhow steeds met een invalshoek van 360° naar hoe we ze kunnen optimaliseren.

Bouwkundig onderhoud

Bouwkundig onderhoud

Een goed onderhoud biedt de beste bescherming

Slecht onderhouden gebouwen vertonen vaak gebreken die snel in het oog springen. Gebruikers van het gebouw ervaren ongemakken en het totaalplaatje ziet er niet aantrekkelijk uit. Er is dus niets belangrijker dan een goed onderhouden gebouw. Het komt niet alleen de levensduur ten goede, het zorgt ook voor een maximum aan comfort.

Gevolgschade van de schil van een gebouw is vaak exponentieel. Daarom koppelen we het bouwkundige altijd aan een technische onderhoud. 

Monitoring & quickscan

Monitoring & quickscan

Door een goed beleid en een uitgekiende strategie op vlak van onderhoud garanderen we de beste zorg voor uw noden op lange termijn

Monitoring

W-Care hecht veel belang aan een goede en duidelijke opvolging van dossiers. Zo verzekeren we u van een professionele en betrouwbare aanpak. We beheren alle informatie centraal en zorgen ervoor dat ze steeds toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Het continu bijhouden en opvolgen van informatie zorgt bovendien voor een optimaal beheer van gebouwen en biedt beslissingsnemers te allen tijde een duidelijk overzicht.

Behalve de statische informatie hebt u als klant steeds een goed zicht op uw energieverbruik en de status van klachten en storingen. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht op een centraal beheerd systeem, waar u het verloop van verschillende processen kan opvolgen. Op die manier garandeert W-Care een open en duidelijke communicatie.

Quickscan

Eigendommen in beheer van W-Care worden allereerst aan de hand van een quickscan onderworpen aan een conditiemeting om de fysieke kwaliteiten van bouwdelen, gebouw gebonden installaties en gebouwen te bepalen. Op basis van de resultaten geeft W-Care sturing aan het totale onderhoudsbeheer. Samen met de beslissingsnemers wordt er vervolgens een onderhoudsniveau bepaald en stippelen we een onderbouwd beleid uit voor de lange termijn.

De quickscan gebeurt volgens de principes van de norm NEN 2767. W-Care geeft deze echter een eigen invulling gebaseerd op een jarenlange ervaring.

Renovatie

Renovatie

Single point projectmanagement: het beheer van al uw noden

Renovaties slorpen heel wat tijd op. Tijd die u niet kan besteden aan uw kerntaken. Daarom neemt W-Care bij renovaties het volledige projectmanagement op zich, vanaf het ontwerp tot aan de oplevering en binnen het vooropgestelde budget en timing. Onze dienstverlening kan trouwens heel breed gaan: van het vervangen van een technische installatie tot de herinrichting of renovatie van een kantoor. We kunnen hierbij rekenen op de knowhow van de complementaire bouwgroep Willemen Groep waartoe we behoren.