W-Care neemt prominente rol op binnen nieuwe VLAIO-cluster

Prev Next

Smart Buildings in Use. Zo heet de nieuwe en ambitieuze cluster van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken. De cluster brengt bedrijven samen om innovatieve oplossingen te zoeken om het onderhoud en beheer van gebouwen te digitaliseren. Aan het hoofd van Smart Buildings in Use staat Jan Buelens, manager van W-Care. 

Gebouwen worden alsmaar complexer om te onderhouden en te beheren. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in te lossen en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things, nieuwe business modellen (DBFM, product-dienst-systemen), enz.

Om bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsproces, wil de cluster Smart Buildings in Use samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Jan Buelens: “Het zal hiervoor diverse studiedagen en workshops organiseren. Smart Buildings in Use wil met andere woorden het kader zijn waarbinnen de verschillende slimme toepassingen elkaar kunnen vinden.” Jan staat sinds 2018 aan het hoofd van W-Care, het bedrijf dat binnen de Willemen Groep instaat voor het technisch en bouwkundig onderhoud van afgewerkte gebouwen.

Partnerships

De cluster begeleidt bedrijven bij het vormen van partnerships die dan kunnen uitmonden in concrete demoprojecten en begeleide innovatieprojecten. Het wil daarnaast ook de eindklant sensibiliseren, zodat de vraag vanuit de markt naar een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en het beheer van gebouwen sterk zal toenemen.

Jan Buelens: “Deze acties moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden en een markt die zich sterker ontplooit. De cluster Smart Buildings in Use is er bovendien een van en voor bedrijven. De leden bepalen zelf wat de cluster doet.”

De aftrap van de cluster Smart Buildings in Use werd op 21 maart gegeven door het WTCB en de Vlaamse Confederatie Bouw met een netwerkevent in De Krook in Gent. Deze gloednieuwe bibliotheek telt heel wat slimme technologieën en sensoren, o.a. om de luchtkwaliteit te meten.

Meer info: www.smartbuildingsinuse.be

 

7 juni, 2019 - 14:30

WILLEMEN GROEP hecht veel belang aan een goede service en klanttevredenheid. Daarom kunnen onze klanten beroep doen op W-CARE.